แผนที่ชุมชนชาวชอง

map of chong communities

ชุมชนชาวชอง

ปัจจุบันมีชุมชนชาวชองกระจายอยู่ในเขตปกครองของจังหวัดจันทบุรี โดยมีชุมชนชาวชองอยู่รวมกันถึง 28 ชุมชนในเขตอำเภอเขาคิชฌกูฎ


ดูข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองชอง