news

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง


เว็บไซต์ www.msn.com ได้ทำการรวบรวมข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองที่โดดเด่นจากทั่วทุกมุมโลก และสรุปข้อมูลสำคัญของชนเผ่านั้นๆ ไว้อย่างน่าสนใจ

นับเป็นชัยชนะของชนพื้นเมือง 'เวารานี' ต่อขบวนการขุดเจาะทรัพยากรในพื้นที่ป่าที่พวกเขาอาศัยอยู่ เมื่อศาลเอกวาดอร์ตัดสินให้รัฐไม่มีสิทธินำที่ดินของชนพื้นเมืองในป่าอเมซอนปล่อยประมูลให้แก่กลุ่มขุดเจาะเชื้อเพลิงโดยไม่มีกระบวนการหารือ ได้รับความยินยอมจากชนพื้นเมืองก่อน ชาวเวารานีพากันเดินขบวนแสดงความยินดีในเรื่องนี้ หลังจากที่เคยฝ่าฟันกระบวนการศาลที่ไม่เป็นมิตรต่อพวกเขามาก่อน

ข่าวจาก ประชาไท