แผนที่ชุมชนชาวก่อ-อึมปี้

map of kaw-umpi communities


แผนที่ชุมชนชาวก่อ-อึมปี้

ก่อ-อึมปี้ เป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ มีอยู่ 3 หมู่บ้านคือ

  1. หมู่บ้านก่อสะเกิน
  2. หมู่บ้านอึมปี้ดงเหนือ
  3. หมู่บ้านอึมปี้ดงใต้

ดูข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองก่อ-อึมปี้