แผนที่ชุมชนชาวมอแกลน

map of moklen communities

ชุมชนชาวมอแกน

ปัจจุบันมีชุมชนชาวมอแกนกระจายอยู่ในเขตปกครองของจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต โดยมีชุมชนชาวมอแกนอยู่รวมกันถึง 5 ชุมชนหลัก และอยู่ร่วมกับชาวเลกลุ่มอื่นที่ชุมชนหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ตอีกจำนวนหนึ่ง


ดูข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองมอแกลน