แผนที่ชุมชนชาวญัฮกุร

map of Yakrul communities

ชุมชนชาวญัฮกุร

ปัจจุบันมีชุมชนชาวญัฮกุรกระจายอยู่ในเขตปกครองของสามจังหวัดที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกันคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา มีชาวญัฮกุรอยู่รวมกันถึง 26 ชุมชน มากที่สุดอยู่ในเขตจังหวัดชัยภูมิ 20 ชุมชน ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พบมี 3 ชุมชนเท่ากับจังหวัดนครราชสีมา

ดูข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองญัฮกุร